Les classes que tenen la finalitat de preparar a l’alumne en l’àmbit escrit, oral i de comprensió lectora en valencià

La Universitat CEU Cardenal Herrera ha iniciat el Curs Intensiu de Preparació del Grau Mitjà, una sèrie de classes per ajudar a preparar les noves proves del Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, adaptades al Marc Europeu Comú de Referència. El curs corre a càrrec del professor Vicent Escuin I Ruiz.

Les classes, que duraran tres dies, tenen com a objectiu que l’alumne comprenga, llegisca i parle el valencià de manera correcta, així com que aprenga l’estructura fonètica, morfosintàctica i lèxica de la llengua i puga analitzar i escriure diversos tipus de textos escrits en la varietat estàndard, aconseguint un domini pràctic del sistema lingüístic a l’àmbit ortogràfic, morfosintàctic i oral. El curs es divideix en cinc parts que corresponen a les de la prova del Grau Mitjà: comprensió oral, comprensió lectora, interacció oral, expressió oral i un apartat d’escriptura.

El curs està organitzat pel Vicerectorat d’Alumnat i Extensió Universitària de la CEU-UCH amb la col·laboració de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.

Artículo anteriorSixto Arias, managing director de Mobext, padrino de las nuevas promociones del Máster en Comunicación y Branding Digital y del Máster Europeo en Relaciones Públicas de la CEU-UCH
Artículo siguienteLa Facultad de Veterinaria de la CEU-UCH participa en el proyecto europeo Life09-Trachemys para proteger las tortugas autóctonas